Hopen is hopeloos.

   Doe nooit iets voor een ander!

   Keuzes maken betekent: afstand doen van het verlangen alles tegelijk te willen hebben.

   Vertel me iets en ik vergeet het. Laat me iets zien en misschien onthoud ik het. Laat me meedoen en ik zal het begrijpen.

   Stress ontstaat alleen als u 'Ja' zegt, maar 'Nee' bedoelt.

   Wie altijd in de voetstappen van anderen treedt, laat zelf geen sporen achter.

   De dood van elk geluk is de vergelijking.

   Uitglijden is het probleem niet, wel het blijven liggen.

   De verwachtingen van anderen zijn de verwachtingen van anderen.

   Wie graag krijgt, moet oefenen in ontvangen.

   Als je geen beeld hebt van wat je wilt bereiken, zul je het waarschijnlijk ook nooit bereiken.

   Het verbergen van emoties mislukt altijd.

   Een pessimist heeft gelijk en een optimist succes. Het is maar net wat je het liefste hebt.

   Als je kampioen wilt worden, zul je eerst een hele tijd een goede verliezer moeten zijn.

   Gebruik je verstand om te krijgen wat je wenst, in plaats van te krijgen wat je verwacht.

   Kinderen die niet vragen worden overgeslagen.

   We zien de wereld niet zoals hij is, maar zoals we zijn.

   Je gedrag is afhankelijk van je besluiten, niet van de omstandigheden.

   Behandel iemand zoals hij is, en hij blijft zoals hij is. Behandel hem zoals hij kan zijn en zou moeten zijn en hij wordt wat hij kan en moet zijn.

   De menselijke persoonlijkheid is een briljant. Wie bang is voor de slijpsteen, wordt nooit een briljant.

   Wie gromt heeft een hondenleven.

   Geef weg aan anderen wat je zelf het hardste nodig hebt.

   Als je liefde zaait zul je liefde oogsten.

   Als je verder wil komen in het leven moet je door je angsten heen in plaats van eromheen.

   Wie sterk staat, zwicht voor argumenten.

   Je krijgt de manager die je verdient.

   God, geef mij de waardigheid om de dingen die ik niet kan veranderen te aanvaarden, de moed om de dingen waarvan ik dat kan te veranderen en de wijsheid het verschil te zien.

   Wie achter zijn bureau zit te dromen over Hawaii, is noch achter zijn bureau, noch op Hawaii.

   Succes maakt niet gelukkig, maar de gelukkige is wel succesvol.

   De dingen worden niet geprezen omdat ze wenselijk zijn, maar gewenst omdat men ze prijst.

   Gras groeit niet harder door er aan te trekken.

   Kiezen is verliezen.

   

   

geoptimaliseerd voor beeldschermformaat 1024 x 768