Burnout preventie - EMP
 
 
Je gaat niet meer enthousiast naar je werk. Het kost je te veel energie. Je voelt je ook vaker ziek dan vroeger. Hoe komt dat nou? Ligt het aan de organisatie of aan jezelf? Wat kun je en wil je daadwerkelijk beïnvloeden en waar kun je afstand van nemen? Na de training en coaching is je inzicht aanzienlijk verbeterd. Het onderdeel empowerment maakt je duidelijk: wie ben ik, wat doe ik, wat wil ik nooit meer doen, wat kan ik, wat kies ik en wat of wie heb ik daarbij nodig Je weet de richting waar je de oplossing kunt vinden en je gaat stappen zetten om meer plezier in je werk te krijgen.

 

Er zijn al een hele tijd allerlei signalen die erop wijzen, dat je niet lekker in je vel zit. Je hebt het vermoeden dat het iets met je werk te maken heeft, maar je kunt er geen vat op krijgen. Je hebt minder energie en vaak heb je ook niet zo’n zin om naar je werk te gaan; je verlangt naar vakantie en naar rust.

Tijdens het traject krijg je zicht op wat er aan de hand is. Je ontwikkelt inzicht in jezelf en je leert signalen herkennen. Je leert vaardigheden om problemen het hoofd te bieden; je wordt mondiger en je vechtlust keert terug. In plaats van machteloosheid ervaar je weer energie en heb je grip op de situatie. Je hebt weer zin om er wat van te gaan maken in het vertrouwen dat het gaat lukken.

Vraagstelling

Je bent al lange tijd moe. Je energie is weg. Vaak heb je geen zin om op te staan en naar je werk te gaan. Je ziet er tegenop. Je piekert veel en slaapt slechter. Je bent soms kribbig. Mogelijk zijn dit signalen van beginnende burnout en hebben ze te maken met sluimerende onvrede over je werk of hoe je met je werk omgaat. Misschien loop je op je tenen of functioneer je juist onder je niveau. Mogelijk zijn er conflicten en kun je die moeilijk hanteren. Dit zijn diverse bronnen van onvrede die kunnen leiden tot klachten. Te lang hiermee rondlopen zonder er iets mee te doen en te zoeken naar ‘oplossingen’ kan burnout tot gevolg hebben. Vanuit de gedachte ‘beter voorkomen dan genezen’ is het raadzaam tijdig en preventief maatregelen te nemen. In een vroegtijdig stadium is er met betrekkelijk weinig middelen erg veel te bereiken. De vaak lange, moeizame weg vanuit een diep dal kan dan voorkomen worden.

Resultaat

In het traject ‘Empowerment’ krijg je inzicht in de factoren die je welbevinden beïnvloeden zowel in positieve als in negatieve zin. Je leert je eigen ‘gevoeligheden’, je kwaliteiten en je valkuilen kennen. Je hebt je werksituatie geanalyseerd en snapt beter waarom je van een aantal zaken last hebt. Je hebt niet alleen meer inzicht in en daarmee meer grip gekregen op je situatie en jezelf, maar je hebt je ook vaardigheden eigen gemaakt om je werksituatie beter te kunnen hanteren. Je bent sociaal vaardiger, je hebt je communicatiestijl verbeterd en je bent mondiger. Je ondergaat situaties niet langer machteloos, maar je gaat ze actief en energiek te lijf. Je weet beter wat je wilt en wat je niet meer wilt en je doet daar wat mee. Je hebt ontdekt dat je niet de enige bent en dat helpt. Het traject wordt afgesloten met meer energie en je hebt weer zin om er tegenaan te gaan. Er is meer evenwicht in jezelf en in je leven. Machteloosheid en apathie hebben plaatsgemaakt voor zelfvertrouwen en plezier. Je gaat met nieuw elan weer aan de slag en je pakt eventuele bronnen van onvrede op een effectieve manier aan.

Inhoud

Het traject bestaat uit een intake, individuele coaching en een follow-up. Het traject speelt in op de specifieke situatie van de deelnemer en zal ‘op maat gesneden’ zijn. Er zal gebruik gemaakt worden van diverse modules, methodes en technieken.

Bij de intake wordt een inschatting gemaakt van de vraag en we gaan na in hoeverre ons aanbod past bij de wens van de klant; andersom bekijkt de klant in hoeverre ons aanbod aansluit bij zijn/haar verwachtingen. De intake wordt afgerond met een plan van aanpak. Dit plan en de wederzijdse verwachtingen worden vastgelegd in een contract.

Tijdens individuele coachingsgesprekken wordt een analyse gemaakt van de knelpunten, de werksituatie en specifieke omstandigheden waarin je verkeert. Je leert jezelf beter kennen met behulp van je 'levenswerkverhaal'; er ontstaat zicht op patronen in je leven en je werk.

Meer specifiek zal het volgende aan bod komen:
 

  • Leren herkennen van signalen van (teveel en ongezonde) stress.
  • Beter leren hanteren van stress.
  • Timemanagement: (prioriteiten stellen, keuzes maken).
  • Het vinden van meer evenwicht: inspanning-ontspanning, werk-privé.
  • Analyseren van denkpatronen en deze eventueel veranderen.
  • Ontwikkelen van communicatieve en assertieve vaardigheden.
  • Ontdekken van eigen kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen.
  • Ontwikkelen van een plan van aanpak.
  • Formuleren van een lange-termijn-doel (voorkomen van terugval)


Er zal gewerkt worden met reflectieverslagen en ‘huiswerkopdrachten’.

Voor wie?

Het traject ‘Empowerment’ is bestemd voor mensen die werkgerelateerde knelpunten bij zichzelf signaleren. Deze knelpunten zijn serieus aanleiding om eens goed naar het eigen functioneren op de werkplek te gaan kijken. Anderzijds zijn de problemen weer niet zo ernstig dat er al sprake is van volledige uitval, depressie of burnout. Er is een bereidheid zichzelf onder de loep te nemen.coaches:

Frans van Schijndel MMO
Drs. Gérard Hendriks

 

een pagina terug

 

 

Kosten traject: klik door naar tarieven.

 

 

Meer info: mail naar Het Laar.