Boekbespreking door Gérard Hendriks

                                          

Coachen op gedrag en resultaat - PiMedia BV, Utrecht

Praktijkgids voor het ontwikkelen van resultaatgericht gedrag

 

Voor wie

Het boek is geschreven voor managers, coaches, P&O functionarissen en HR adviseurs die concreet aan de slag willen met competentiemanagement. 
PiMedia is een HR adviesbureau.

 

Samenvatting

 

Verreweg het grootste deel van het boek (145 pag.) bestaat uit een beschrijving van 43 competenties. Deze zijn ingedeeld in zes clusters: Management en Leidinggeven, Ondernemen, Analyse en Besluitvorming, Communicatie, Persoonlijk gedrag en Motivatie. Na de definitie van de competentie volgen gedragsvoorbeelden en bijzonderheden (zoals de ontwikkelbaarheid van de competentie). Vervolgens beschrijven de auteurs vragen die een coach kan stellen om de competentie te analyseren en worden coachingsactiviteiten opgesomd om het gewenste gedrag bij medewerkers verder te ontwikkelen. Tot slot worden doe-het-zelf-tips voor de medewerker geformuleerd. Zo ontstaat een encyclopedie van veel voorkomende competenties.


Conclusie: handig, maar dúúr

 

Het moet me gelijk van het hart. Wat is dit boek duur! De enige reden die ik daarvoor kan bedenken is dat managers het zo verdomde moeilijk vinden om medewerkers te motiveren om zich te ontwikkelen. Er is veel weerstand tegen competentiemanagement. Zo is op de werkvloer te horen: “Waar bemoeit die manager zich mee; ik vertrouw hem voor geen cent; het is een stok om mee te slaan; ik heb niets te ontwikkelen, want ik zit al op mijn eindschaal; laat haar die competentie eerst zelf maar ontwikkelen…”. Wat is er dan mooier dan een boek waarin eindelijk staat wat competenties zijn, hoe je ze kunt operationaliseren en hoe je kunt coachen op gedragsontwikkeling. Dat mag kennelijk wat kosten.

Maar eerlijk is eerlijk, het is een handzaam, praktisch en toegankelijk boek. De auteurs benadrukken op de eerste pagina’s dat het gaat om werkelijke belangstelling van de manager voor zijn medewerkers. Managers moeten daarvoor in gesprek gaan met medewerkers en leren hen op een coachende manier leiding te geven. Daar ben ik het volledig mee eens. Echter, ik ben ook van mening dat er nog heel wat weerstand overwonnen moet worden, voordat medewerkers enthousiast en intrinsiek gemotiveerd aan de slag gaan met het ontwikkelen van competenties. Mijn belangrijkste kritiek op het boek is, dat over weerstand tegen het werken met competenties geen letter is te lezen. Die weerstand is bijvoorbeeld zeer begrijpelijk wanneer je je leidinggevende niet vertrouwt of wanneer een reorganisatie dreigt en je baan op de tocht staat. Dan neem je gewoon een aantal fake ontwikkelpunten in je werkplan op. Je hebt voldaan aan de eisen van de manager en gaat over tot de orde van de dag. Over een jaar verzin je wel een goede reden waarom het toch echt niet gelukt is om aan alle competenties voldoende aandacht te besteden. Het competentiecircus kan dan weer beginnen. Dat is jammer, want wie heeft er geen behoefte om prestaties te leveren in een prettige werk- en leeromgeving?

 

Rating:

            

ISBN 90 806980 1 6 (2002), aantal pagina’s 176, prijs € 58,30