Coaching bij inwerken
 
Je hebt een nieuwe functie gekregen, je bent enthousiast en je ziet het als een echte uitdaging. Het is wel een hele kluif en je kunt wel een tijdje extra ondersteuning gebruiken. Coachingsgesprekken geven je meer zelfinzicht en een inventarisatie van je belangrijkste aandachtspunten. Na een nadere analyse kun je met behulp van oefeningen tot actie overgaan. Je zelfvertrouwen groeit. Je ontdekt je normen en waarden en durft er voor te gaan staan. Je kent je prioriteiten en handelt er naar. Na verloop van tijd heb je de begeleiding niet meer nodig.  

     

Vraagstelling

Je nieuwe functie is een echte uitdaging, maar soms bekruipt je enige twijfel. Natuurlijk heb je een gedegen opleiding achter de rug en wellicht heb je enige ervaring. Er wordt echter veel van je verwacht en je stelt hoge eisen aan jezelf. Je wilt beter leren prioriteiten te stellen en je wilt niet met alle vragen naar je leidinggevende gaan. Ook zie je zaken in de organisatie die beter kunnen, maar je weet niet goed hoe je dat onder de aandacht moet brengen.

Je hebt behoefte aan gesprekken met een onafhankelijke coach bij wie je ook kunt toetsen of je de juiste keuzes hebt gemaakt in je werk of bij wie je soms je hart kunt luchten. Je vraagt de coach om met jou na te gaan of de verwachtingen van anderen en de eisen aan jezelf wel reëel zijn. Je wilt een coach die goed kan luisteren, maar die je ook een spiegel kan voorhouden waarin je je eigen (soms ineffectieve) gedrag terugziet. Heel af en toe wil je dat de coach je gewoon de weg wijst.

Resultaat

Na het traject ‘Coaching bij inwerken’ voel je je comfortabel in je nieuwe baan of functie. Je hebt inzicht in belangrijke momenten en keuzes die je leven en werk hebben bepaald. Je hebt hierdoor ook inzicht in je waarden, normen en prioriteiten en je weet deze te integreren in je (nieuwe) functie.

Je weet wat er van je wordt verwacht. Je weet welke competenties in welk tempo van je worden gevraagd. Je ziet niet meer op tegen reële verwachtingen, maar je hebt er plezier in om ze waar te maken. Je kent je kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen. Bovendien kun je volop gebruik maken van deze kwaliteiten, weet je je valkuilen te omzeilen en ben je een aantal uitdagingen aangegaan. Ook heb je geleerd feedback te ontvangen en op constructieve wijze feedback te geven aan collega’s en het (hoger) management. Na verloop van tijd heb je de coachende gesprekken niet meer nodig, want je hebt geleerd naar je gevoel te luisteren en op jezelf te vertrouwen. Je weet nu precies wanneer je ‘de fout in dreigt te gaan’ en wat je moet doen om jezelf te behoeden voor valkuilen. Je durft je kwetsbaarder op te stellen en vragen te stellen als je iets niet weet. Tegelijkertijd heb je een visie ontwikkeld op je werk, je hebt een strategie om je doelen te behalen en een concreet en passend plan van aanpak voor de komende periode.

Inhoud

Het traject bestaat uit een intake, tien coachingsgesprekken, ‘coaching-on-the-job’ en een follow-up. Het traject ‘Coaching bij inwerken’ start met een uitgebreid intakegesprek, waarbij we inschatten of ons aanbod past of dat het passend te maken is bij de vragen en verwachtingen van de deelnemer. In de intakefase is ook een gesprek met de opdrachtgever/leidinggevende gepland om de randvoorwaarden door te nemen en zonodig aan te scherpen. Deze fase wordt afgerond met een ‘contract’ waarin wederzijdse verwachtingen duidelijk worden en waarin is beschreven wat ieders inzet is.

We vragen elke deelnemer een levens(werk)verhaal te schrijven over belangrijke gebeurtenissen en mijlpalen in leven en werk. Tevens vragen we welke gevolgen deze gebeurtenissen hebben (gehad). Dit verhaal wordt bij wijze van kennismaking gebruikt bij het eerste coachingsgesprek. Er zijn in de loop van zes maanden tien gesprekken gepland. Na de eerste drie gesprekken wordt een evaluatie gehouden om na te gaan of het traject naar verwachting verloopt.

Tijdens de coachingsgesprekken komen de volgende onderwerpen aan bod:
  
  • Benoemen van eigen waarden en normen en deze afstemmen op de waarden en normen van de organisatie
  • Zicht krijgen op gewenste, aanwezige en nog te ontwikkelen competenties.
  • Leren kennen van en werken met eigen kwaliteiten en bijbehorende valkuilen en uitdagingen.
  • Omgaan met (irreële of ingebeelde) eisen en verwachtingen.
  • Leren kennen en ontwikkelen van je eigen leerstijl: ‘leren leren’ staat centraal.
  • Praktische communicatie- en managementtheorieën.
  • Feedback leren geven en ontvangen.
  • Ontwikkelen van een visie op de (nieuwe) functie.
  • Leren stellen van doelen op korte en langere termijn en het maken van een ‘100-dagen plan’.
  • Prioriteiten leren stellen.

De gesprekken duren steeds anderhalf uur. Na elke sessie schrijft de deelnemer een reflectieverslag en worden relevante opdrachten gegeven. Na ongeveer vijf sessies vindt een ‘coaching-on-the-job’ bijeenkomst plaats waarbij de coach gedurende een dagdeel de deelnemer daadwerkelijk aan het werk ziet. De bevindingen worden direct teruggekoppeld en zij worden tijdens een volgende bijeenkomst op basis van een verslag uitgebreid besproken.

Drie maanden na het laatste coachingsgesprek is er een follow-up gepland met de deelnemer. Resultaten worden getoetst en doelen worden aangescherpt of bijgesteld. Op verzoek kan extra coaching worden ingezet.

Voor wie?

Het traject ‘Coaching bij inwerken’ is bestemd voor mensen die een nieuwe baan of een andere functie hebben en die zich daarin, om verschillende redenen, sterker willen voelen.

Er is behoefte aan tijdelijke ondersteuning van een onafhankelijk persoon: een coach die luistert en helpt dilemma’s onder woorden te brengen. Iemand die ‘een spiegel voorhoudt’, die zonodig adviseert en die de deelnemer leert zijn of haar problemen op te lossen.


coaches: 
Frans H.J.van Schijndel MMO
Drs. Gérard H.M. Hendriks

 

 

Terug naar vorige pagina.

 

   

Kosten traject: naar tarieven.

   

Meer info: mail naar Het Laar.