Boekbespreking door Frans van Schijndel

Gelukkig zijn kun je leren - Martin E.P. Seligman

                              Oorspronkelijke titel: Authentic Happines (2002)

Martin Seligman is psycholoog  en de grondlegger van de positieve psychologie. Voor meer informatie zie http://www.authentichappiness.org


Voor wie?


Voor iedereen die wil investeren in zijn geluk

 

Samenvatting


Seligman begint met toe te lichten wat gelukkig zijn allemaal kan opleveren: een langer leven, vriendschappen, meer succes, welvaart, altruïsme etc. 
Ook geeft hij aan dat er geen sterke correlatie is tussen geluk en rijkdom, opleiding, geslacht, ras, de hoeveelheid tegenvallers en gezondheid (ernstige, pijnlijke ziektes uitgezonderd). Hoe kun je je geluk vergroten? Authentiek geluk kan volgens hem bereikt worden door niet alleen het plezierige leven te leiden, maar vooral het goede en zo mogelijk het zinvolle leven te leiden. Door zoveel mogelijk positieve emotie in je leven te brengen kun je het plezierige leven leiden. Positieve emotie wordt sterk beïnvloed door de manier waarop je naar het verleden en de toekomst kijkt en de wijze waarop je in het heden leeft. Je kunt meer positieve emotie ervaren als je met dankbaarheid en vergeving naar het verleden kijkt en door je los te maken van het idee dat je verleden je toekomst bepaalt (mijn opa was een sukkel, mijn vader was een mislukkeling dus ik…..). Een (optimistische) kijk op de toekomst kan je energie geven door (te) pessimistische gedachten te herkennen en te bestrijden. De kunst van het hoop hebben, bestaat uit het vinden van permanente en structurele oorzaken voor goede gebeurtenissen in combinatie met tijdelijke en specifieke oorzaken voor tegenslagen.

 

Positieve emoties in het heden kun je ervaren door zowel genoegens als voldoening. Genoegens zijn genietingen die bestaan uit duidelijke zintuiglijke en sterk emotionele componenten, zoals extase, verrukking, enthousiasme en behaaglijkheid. Je kunt optimaal van deze genoegens profiteren door ze te spreiden in de tijd, er bewust van te genieten en er volle aandacht aan te geven. Voor het goede leven heb je voldoening nodig. Voldoening komt voort uit activiteiten die we doen (flow) waarbij we de competenties/deugden gebruiken die het best bij ons karakter passen. Seligman definieert 24 competenties die gebaseerd zijn op de 6 universele deugden te weten: wijsheid/kennis, moed, liefde/menselijkheid, rechtvaardigheid, gematigdheid en spiritualiteit/transcendentie. Met het invullen van een vragenlijst kun je vaststellen welke competenties het meest verankerd zijn in jouw karakter. Vervolgens kun je nagaan of je in werk, relatie en/of ouderschap die competenties wel voldoende benut. Is dat het geval, dan leef je het goede leven. Het zinvolle leven voegt daar nog een component aan toe. Dezelfde competenties zet je in om op een of andere manier ‘de wereld te verbeteren’. Seligman werkt in drie hoofdstukken het toepassen van de competenties uit voor relaties (liefde), werk en ouderschap.

 

Conclusie:


Het boek geeft een heldere kijk op de belangrijkste componenten die je geluk kunnen beïnvloeden. Natuurlijk komt het grote genieten en het bekende ‘Flow’ (zie boekbespreking) uitgebreid aan de orde, maar dat je voor meer geluksbeleving op een betere manier naar het verleden en de toekomst kunt kijken is een eye-opener. Ook is het heel aardig om te kijken wat jouw karakteristieke competenties zijn en te checken of je deze competenties wel voldoende kunt inzetten in het leven dat je nu leidt. Het boek van Seligman kan je een aanzet geven om bewust te werken aan je geluk. Je moet wel behoorlijk gemotiveerd zijn om er goed mee aan de slag te gaan. Het boek is vrij dik (ca. 300 pagina’s) en de uitwerkingen over relaties, werk en ouderschap vind ik niet altijd even herkenbaar en toepasbaar. Het zal behoorlijk wat moeite kosten om alles wat je leest ook werkelijk om te zetten in daden. Daarvoor moet je het boek telkens weer oppakken, sommige delen een paar keer herlezen en vervolgens vertaalslagen maken naar je eigen praktijk van alledag. Voorwaar een pittige klus. Het geluk komt je niet aanwaaien. Maar als je geluk wat waard is, is het een hele goede investering.  Succes!

PS: Als je bovengenoemde vragenlijst ter vaststelling van jouw karakteristieke competenties wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar mij. Na het invullen kun je een uitslag met een korte analyse van ons ontvangen.
 

Rating:  

 

aantal pag.: 344, prijs: € 21,75