Empowerment


Dit is het verhaal van een vrouw die contact zocht met Het Laar, omdat ze zich al lang somber voelde. Deze stemming dreigde haar werk en privé-leven te beïnvloeden.

“Ik kan zelf verder met de handvatten die mij zijn aangereikt”

De afgelopen maanden heb ik vijf gesprekken met Jan van der Heijden van Het Laar gevoerd. De reden dat ik met Jan contact zocht was het feit dat ik mij al een hele tijd somber voelde. Ik kon op dat moment wel achterhalen waar die emoties vandaan kwamen, maar het lukte mij niet om dit zelfstandig te veranderen. Deze situatie was niet ernstig en vormde geen belemmering voor mijn functioneren. Ik voorzag echter dat deze emoties in de toekomst mijn werk en relatie zouden gaan beïnvloeden. Om te voorkomen dat ik problemen zou krijgen op mijn werk of in mijn relatie, heb ik besloten in gesprek te gaan met een therapeut. Mijn vraag aan Jan was een hulpmiddel aangereikt te krijgen om beter met mijn eigen emoties om te gaan.

Het eerste gesprek met Jan van der Heijden stond in het teken van kennismaken en bekijken of onze verwachtingen overeen kwamen. Ik had zelf al een doel voor ogen en een aantal vragen in mijn hoofd die ik vooraf beantwoord wilde hebben. Aan het eind van mijn eerste bezoek zouden we pas besluiten om daadwerkelijk te starten met de gesprekken.

Jan heeft duidelijk verteld wat zijn aanpak is en wat hij van mij verwacht. In psychotherapie is het noodzakelijk dat ik een actieve deelname heb door zelf mee te denken en opdrachten uit te voeren. Doel hiervan is dat ik inzicht verwerf in mijn probleem en mij op deze manier een methode eigen maak om met dit probleem om te gaan. Mijn eigen verwachting sloot hierop aan.

Ik vond het erg prettig om vooraf deze verwachtingen uit te spreken en duidelijke afspraken te maken over de werkwijze. Het was voor mij belangrijk om van tevoren de werkwijze van Jan van der Heijden te kennen om er zeker van te zijn dat ik mijn doel zou bereiken. De werkwijze van Jan spreekt mij aan.

Vervolgens zijn we aan de slag gegaan door te onderzoeken waar mijn probleem ligt en helder te stellen hoe dit ontstaat. Jan heeft mij, aan de hand van mijn eigen voorbeelden, het systeem van Rationeel Emotieve Therapie (RET) uitgelegd en mij de opdracht gegeven om thuis situaties uit te schrijven aan de hand van dit systeem. RET werkt met zogenaamde ABC-schema’s, waarbij de situatie (A), het denken (B) en het gevoel daarover (C) beschreven wordt. In het schema, dat ik toepaste op diverse situaties waarin ik me rot ging voelen, kon ik duidelijk herkennen op welk moment mijn emoties omsloegen.Door dit inzicht kon ik oefenen met het bijsturen van mijn emoties. Ik heb mijzelf af en toe moeten dwingen om mij in een bepaalde situatie anders te gedragen. Toen ik ontdekte dat ik mij hierdoor beter ging voelen werd het steeds gemakkelijker. Kernpunt hierin is het maken van keuzes. Ik heb ervaren dat ik zelf kan kiezen hoe ik met een situatie omga en hoe ik mij hier in voel.

Een aantal weken later heeft Jan met mij de situaties geëvalueerd en kwamen we tot de conclusie dat het systeem van RET voor mij een goed hulpmiddel is en dat we met de gesprekken konden stoppen.

Ik heb de bijeenkomsten met Jan van der Heijden als erg positief ervaren. Hij gaf mij de tijd om mijn verhaal te vertellen en zelf over oplossingen na te denken. De rustige en open houding waarmee Jan mij benaderde gaf mij het gevoel dat ik niet beoordeeld werd op mijn gedachten en gedrag. Ik ging uiteindelijk zelf kiezen voor ander gedrag. De manier waarop Jan werkt is praktisch en concreet. Ik kan zelf verder met de handvatten die hij mij heeft aangereikt.