Intervisie 
 
Intro

Je bent goed op je eigen vakgebied, maar je zou wel eens van collega’s willen horen hoe zij de zaken aanpakken. Je mist feedback en de mogelijkheid eens met elkaar te discussiëren over thema’s die spelen op de werkvloer. Je wilt adviezen over lopende zaken. Misschien wil je ook eens stilstaan bij de vraag: ‘waar zijn we nou eigenlijk met zijn allen mee bezig?’ Een denktank vormen met collega’s zou zo’n slecht idee niet zijn.
 

Vraagstelling

Als professional heb je het gevoel dat je meer uit je werk zou kunnen halen. Je doet je werk goed, gaat gedegen te werk en je houdt de vakliteratuur zo goed bij als je kunt. Maar hoewel je veel met collega’s omgaat heb je binnen je werkzaamheden regelmatig het gevoel op een eiland te zitten. Je zou wel eens willen weten hoe anderen met hun werk omgaan. Je zou jouw ervaringen wel eens willen delen en spiegelen aan die van anderen. Ook zoek je naar ondersteuning bij je werkzaamheden in de vorm van meedenken, analyseren, adviezen en tips rondom concrete problemen die je tegenkomt. Je wilt je collega’s gebruiken om eens uit je eigen gedachtegangen te komen door jouw ideeën voor te leggen en een spiegel voorgehouden te krijgen. Tegelijkertijd zou je samen met anderen wel eens willen reflecteren op je vak. De gesprekken op de wandelgang duren hiervoor te kort en hebben te weinig diepgang. Je vermoedt dat dit alles niet alleen je eigen enthousiasme, creativiteit en uiteindelijk de kwaliteit van je werk ten goede zou kunnen komen, maar dat het ook de organisatie als geheel goed zou doen.

Als (HRM)manager zoek je naar manieren om meer uit je mensen te halen. Je hebt het gevoel dat teveel kennis en kunde versnipperd is en dat er meer gebruik gemaakt zou kunnen worden van elkaars expertise. Je bent op zoek naar manieren om het begrip ‘lerende organisatie’ handen en voeten te geven.

Resultaat

Met behulp van intervisie krijg je de mogelijkheid te profiteren van ervaring, kennis en kunde van collega’s. Het uitwisselen van ervaring wordt ervaren als ondersteunend. Daarnaast kan het helpen bij het hervinden van inspiratie en nieuw elan dat door werkdruk en ingewikkelde kwesties wat op de achtergrond is geraakt. Heel concreet is er binnen intervisie de mogelijkheid te profiteren van kennis en ervaring van vakgenoten.

Handige suggesties, adviezen, ervaringen en tips kunnen een wereld van verschil maken. Wat verder weg, op een hoger niveau, kan intervisie bijdragen aan het creëren van nieuwe kennis op basis van beschikbare informatie. Dit kan leiden tot nieuwe ontwikkelingen en verbetering van werkprocessen. Ook kan intervisie ingezet worden om te ‘leren leren’ met elkaar, om te leren reflecteren op jezelf en je professie en creativiteit te ontwikkelen.

Intervisie draagt bij aan een proces van kenniscreatie op de volgende gebieden:
 

 • Vergroten van vakkennis met betrekking tot specifieke competenties.
 • Het beter leren oplossen van problemen en het ontwikkelen van nieuwe kennis.
 • Verbeteren van reflectieve vaardigheden en greep op de eigen denk- en leerprocessen.
 • Vergroten van communicatieve vaardigheden als bijdrage aan een leerklimaat waarbij van en met elkaar geleerd kan worden.
 • Groei van onderlinge betrokkenheid en motivatie door intensief met elkaar samen te werken.
 • Verbeteren van kwaliteit door te zoeken naar synergie.
 • Nieuwe ideeën die leiden tot innovatie.


Inhoud

Het traject intervisie bestaat uit een intake, het opstellen van een plan van aanpak, de implementatie van intervisie op de werkplek, intensieve begeleiding en structurering van intervisie en afbouw naar volledige autonomie van de intervisiegroep.

We gaan met de betrokkenen na wat de vragen zijn, welke behoeften er liggen en wat de meest passende vorm van intervisie is. We maken een plan van aanpak en we leggen een model van intervisie voor. In een contract worden wederzijds uitgesproken verwachtingen en afspraken vastgelegd.

In de volgende fase maken we bindende afspraken met de deelnemers over zaken als werkwijze, manier van voorbereiden en het vastleggen van tijden voor de intervisie. We willen vrijblijvendheid voorkomen, zodat intervisie overeind blijft, ook bij een verhoging van werkdruk.

Vervolgens wordt gestart met de begeleiding van de intervisie. Het gaat om bijeenkomsten van zo’n twee uur. De frequentie kan variëren van tweewekelijks tot maandelijks, continuïteit is hierbij noodzakelijk. De intervisiegroep kan bestaan uit 4 tot 8 deelnemers. Nadruk zal worden gelegd op het feit dat deelnemers gelijkwaardig zijn en er geen hiërarchie in de groep aanwezig is. Dit maakt een open discussie mogelijk.

De begeleider zal een structuur en vorm of methode van intervisie voorleggen aan de groep. Hij/zij zal deze op maat maken voor de specifieke groep, de aard van het werk en de specifieke vragen en doelen van de groep. Er zal geoefend worden met deze vorm en de begeleider zal hierin aanvankelijk een sterk sturende rol spelen.

De basisstructuur van intervisie ziet er als volgt uit:
 

 • Fase van probleeminventarisatie
 • Analysefase
 • Bewustwordingsfase
 • Adviesfase
 • Bespreking van het groepsthema
 • Evaluatie

In de praktijk zal dit basismodel ondersteund worden door specifieke werkvormen, methoden of oefeningen. Afhankelijk van het ‘niveau’ van de groep worden er meer complexe werkvormen geïntroduceerd. Begeleiding heeft van het begin af aan als uiteindelijke doel zichzelf overbodig te maken. Derhalve zal de intervisiegroep geholpen worden steeds meer zelfstandig te functioneren. Het uiteindelijke resultaat is volledige autonomie van de intervisiegroep. Bij het ontwikkelen of aangereikt krijgen van nieuwe methodieken is de begeleider ‘op afstand’ of eventueel ‘op afroep’ beschikbaar.

Voor wie?

Het traject ‘Intervisie’ is geschikt voor alle professionals die meer uit zichzelf en hun werk willen halen. Ook ondersteunende managers, hoofden P&O, HRM-managers of hoofden van afdelingen die meer uit hun mensen willen halen hebben baat bij dit traject. Organisaties die zoeken naar zelfsturend vermogen, zelflerende units en bundeling van competenties geven een geïntegreerd personeelsbeleid met behulp van intervisie handen en voeten.

 

coache:

Drs. Gérard H.M. Hendriks     

Kosten traject: Na een intake zal een offerte op maat worden aangeboden.
   

een pagina terug

 

Meer info: mail naar Het Laar.

 

Kosten traject:klik door naar tarieven.