Coaching op persoonlijke effectiviteit

 

Bert: "Je kunt zelf aan meer knoppen draaien dan je denkt"
 

Wat was de aanleiding om een coachingstraject te starten?

Ik had geen plezier meer in mijn werk. Ik had nog maar weinig zin en had een behoorlijk kort lontje. Achteraf besef ik, dat als er niets was gebeurd, ik binnen een paar maanden zou zijn vastgelopen.

Waarom heb je toen voor een coachingstraject bij Het Laar gekozen?

Ik vond vooral de praktische, op het werk gerichte, opzet heel aantrekkelijk. Ook leek mij de coaching-on-the-job wel wat, omdat dan de koppeling naar mijn eigen werkomgeving heel direct is.

Wat was de aanpak en wat vond je ervan?

De start met de levensbeschrijving vind ik achteraf heel nuttig. Dat geeft een soort fundament voor verdere reflectie en veranderingen. In coaching werd me vooral een spiegel voorgehouden. In het begin is ook van een sessie een video-opname gemaakt. Toen ik thuis de DVD bekeek was dat een stevige confrontatie. Ik zat er nogal uitgeblust en somber bij! Ook de systematiek van reflectieverslagen en concrete opdrachten is me heel goed bevallen. Je krijgt daardoor eerder echte bewustwording en je moet er ook direct mee aan de slag. Bovendien is het leuk om te merken dat je met je inzicht ook in de praktijk echt succes kunt boeken.

Wat heb je geleerd?

Omdat ik overladen werd met extra taken en er meer druk op me kwam te liggen, ging ik steeds meer in de weerstand. Met uitspraken als ‘ze willen niet echt luisteren’ en ‘ze gooien het maar steeds over de schutting’, legde ik de schuld vooral bij anderen. Mijn eigen aandeel kwam niet aan de orde. We hebben tijdens de coaching besproken wat ik zèlf kan ondernemen om de druk te verminderen en het plezier te vergroten. Dat bleek nog best veel te zijn. Allereerst door een realistische planning te maken. ‘Wat moet er precies gebeuren wil ik deze zomer met een goed gevoel de vakantie in gaan’, was een van de eerste vragen die ik mezelf en mijn team moest stellen. Dit ging ik vervolgens checken op haalbaarheid en met mijn medewerkers en leidinggevende afstemmen. Dat gaf al heel snel veel lucht en een beter gevoel. Ook was ik op mijn werk steeds meer ‘tegenover’ leidinggevenden gaan staan. Door er meer ‘naast (ook letterlijk) te gaan zitten en het probleem gezamenlijk aan te pakken kregen we minder spanning, escaleerde het niet en kwamen we tot effectieve oplossingen.

Wat vond je leuk?

Ik ben van nature iemand die zich graag richt op de inhoud. Mensen komen vaak om hulp en advies bij mij. Het heeft echter ook het effect dat ik het steeds drukker krijg. Bovendien ga ik daardoor veel tijd besteden aan taken die niet op mijn bordje horen. Om dit op te lossen heb ik geleerd coachend leiding te geven. Het leiding geven ‘met handen op de rug’: vooral vragen stellen en niet zelf oplossingen aandragen. Hierbij leer je mensen hun eigen problemen op te lossen en hun eigen verantwoordelijkheid te pakken. Erg leuk als je merkt dat het werkt! Bovendien krijg je het zelf uiteindelijk ook minder druk.

Wat was moeilijk voor je?

Ik vond het best moeilijk om ‘de knop om te zetten’. Om mijn negatieve houding te veranderen in een constructieve, positieve attitude. Dat duurde even. Bovendien had ik ook enkele ‘succesjes’ nodig om een beter gevoel te krijgen.

Wat heeft het coachen-on-the-job voor je opgeleverd?

Mijn coach heeft 2 keer een afdelingsoverleg bijgewoond. Naar aanleiding van de feedback zijn we het anders gaan doen. Minder informatie uitwisselen en elkaar meer uitnodigen om mee te denken met problemen, dilemma’s of lastige situaties die ieder voor zich op zich af ziet komen. Daarna werden de bijeenkomsten meteen een stuk actiever, leuker en nuttiger.

Heb je nog tips voor anderen?

Ga op tijd hulp halen om inzicht te krijgen in je situatie. Bovendien, probeer met openheid naar jezelf te kijken. Dan kun je stoppen het probleem bij anderen neer te leggen. Je hebt meer knoppen in handen dan je denkt!