Coaching bij Potential Traject voor managers

Marius: 'Ik ben gegroeid in mijn rol als leidinggevende.'

Waarvoor heb je Het Laar ingeschakeld?


In het kader van een Potential Traject bij de provincie Gelderland kreeg ik vorig jaar de gelegenheid om als onderafdelingshoofd van de afdeling ‘Landelijk Gebied’ aan de slag te gaan. Deze afdeling houdt zich bezig met de duurzame ontwikkeling van het fysieke leefmilieu in Gelderland. Tien jonge ambtenaren van de provincie nemen deel aan dit Potential Traject. Er is een gezamenlijk budget voor intervisie, een cursus coachend leidinggeven en interviews met inspirerende leidinggevenden. Elke deelnemer aan het traject heeft ook een eigen budget om bijvoorbeeld externe coaching te bekostigen. In mijn Persoonlijk Ontwikkelingsplan had ik al aangegeven gecoacht te willen worden bij mijn eerste stappen op het managementpad.


Waar wilde je op gecoacht worden?


Ik zocht iemand die mij gedurende het Potential Traject een spiegel kon voorhouden, kon inspireren, ondersteunen en scherp houden. Bij een assessment kwam naar voren dat ik me zou kunnen ontwikkelen in besluitvaardigheid door me steviger op te stellen. Tevens wilde ik mijn competentie om mensen te inspireren en overtuigen verder ontwikkelen.
Coaching-on-the-job was een belangrijk onderdeel van het traject bij Het Laar. Mijn coach heeft twee planningsgesprekken bijgewoond. Dit zijn gesprekken met medewerkers waarin op basis van een door hen opgesteld werkplan de resultaten en competenties van die medewerker voor het komende jaar worden besproken en vastgelegd. Ik heb vooraf aangegeven waarop ik feedback van mijn coach zou willen krijgen. Na de gesprekken van bijna twee uur zijn we concreet en puntsgewijs ingegaan op mijn verbeterpunten.


Wat heeft de coaching je opgeleverd?


Ik ben gegroeid in mijn rol als leidinggevende. Vorig jaar gaf ik nog leiding aan acht mensen, inmiddels heb ik de hele onderafdeling met 22 medewerkers onder mijn hoede. Het is nu voor iedereen duidelijk dat ik het eerste aanspreekpunt ben. Ik pak zaken (doel)bewuster en met meer zelfvertrouwen aan.
Ik had een idealistisch beeld over de mogelijkheden die de coachende stijl van leidinggeven zou hebben om medewerkers te laten ontwikkelen. Nu weet ik dat mijn invloed als leidinggevende beperkingen kent. Het is moeilijk om de waan van de dag niet te laten overheersen. Ik ben wat realistischer geworden.


Wat is je volgende stap in het Potential Traject?


Binnenkort word ik als projectleider gedetacheerd bij twee projecten van de Dienst Landelijk Gebied. Dit zorgt voor een voor mij interessante link tussen managen en actief zijn op inhoudelijk terrein. Om deze overstap soepel te laten verlopen heb ik nog een aantal coachingsgesprekken met een medewerker van Het Laar gepland.