Coachen bij inwerken

Jac: ‘In mijn enthousiasme hield ik me teveel bezig met het oplossen van andermans problemen’.                                                                                                     

Waarvoor heb je Het Laar ingeschakeld?

Na bijna 20 jaar met plezier bij één bedrijf gewerkt te hebben was ik toe aan een nieuwe uitdaging en een vervolgstap in mijn carrière. Via een oud collega heb ik toen mijn eerste overstap gemaakt. Hierna ging het zeer snel. Om verschillende redenen ben ik binnen een jaar drie keer van baan veranderd. Bij mijn huidige baan geef ik voor het eerste direct leiding aan een afdeling. Ik had wel ervaring in het indirect aansturen van mensen echter wilde graag ondersteuning bij mijn leiderschapsstijl ontwikkeling.

Ik dacht dat een coach mij zou helpen om mijn start sneller en succesvoller te laten lopen. Gelukkig vond mijn nieuwe baas het ook een goed idee en wilde direct in mij investeren.

Wat was de aanpak en wat vond je ervan?

Ik had mijn eerste coachingsgesprek vlak voordat ik begon in mijn nieuwe baan. Met mijn coach heb ik toen mijn plan voor de aanvangsperiode besproken. De introductie stond in het teken van het opbouwen van relaties. Met de nadruk op een prettige en plezierige samenwerking. 
Na ieder coachingsgesprek wordt een reflectieverslag van je verlangd, wat je dwingt om nog eens stil te staan bij wat je hebt gedaan en wat je gaat doen. Alleen dit facet maakt het coachingstraject al lonend. 
In het begin van de coaching kwamen de vragen ‘Wat wordt precies van je verwacht?’ en ‘Wanneer heb je het goed gedaan?’ steeds naar voren. Samen met mijn baas krijg ik nu helder welke prioriteiten ik moet stellen om de gewenste resultaten te behalen. 

Tijdens de coaching heb ik ook verscheidene keren een actuele case uit de praktijk ingebracht. Hierdoor kan ik ook de wat moeilijkere zaken meteen goed voorbereid aanpakken.

Wat vond je moeilijk?

Bij de coaching on-the-job werd ik met mijn neus op het feit gedrukt dat ik mijn vergaderingen onvoldoende structureerde en voorbereidde. Terwijl ik meestal toch gestructureerd werk. Heel leerzaam, maar ook confronterend.

Wat vond je leuk?

Ik ben me er van bewust dat ik in mijn enthousiasme sterk de neiging heb om me bezig te houden met dingen die weliswaar voor het bedrijf belangrijk zijn, maar waar ik zelf niet direct verantwoordelijk voor ben. “Circle of interest en circle of concern”. Bij vragen van medewerkers heb ik als technicus sterk de neiging meteen zelf een oplossing te zoeken wat niet hun zelfstandigheid bevorderd. Twee dingen die ik doe met de beste intenties, maar tegen me kunnen gaan werken en uiteindelijk voor de organisatie ook niet het beste resultaat geven. Ik maak nu bewustere keuzes en stimuleer en ondersteun mijn medewerkers om zelf oplossingen te vinden. Meer succes zonder veel extra inspanningen. Mooi toch?

Wat is je advies voor iemand in jouw situatie?

Een externe coach kan met meer afstand naar jou en je werk kijken. Ook al heb je veel (technische) ervaring, in zo’n nieuwe werksituatie kan een externe coach je (zelf-)inzicht bieden, waardoor je eerder de juiste dingen doet.