Individuele Coaching

                                                                                

Ton: “Vrijmoedig kritisch leren kijken naar mezelf.”

  

In mijn functie als projectleider / senior adviseur bodem en bouwstoffen bij een regionale milieudienst heb ik een tweetal korte coachingstrajecten gevolgd bij Het Laar.

Het eerste traject betrof effectief communiceren. De aanleiding waarom ik Het Laar had ingeschakeld, waren problemen over werkafspraken tijdens een detachering. Deze problemen hebben uiteindelijk geleid tot een conflict met de opdrachtgever en mijn leidinggevenden. Ik ben naar Het Laar gegaan, om inzicht te krijgen in mijn eigen rol gedurende die detachering en mijn manier van communiceren. Door middel van analyse van de werksituaties gedurende een aantal coachende gesprekken, ben ik me bewust geworden van mijn persoonlijke valkuilen en inefficiënte communicatie. Dit heeft tot het nodige zelfinzicht en verbeterpunten geleid, waardoor ik nu veel beter communiceer met mijn leidinggevenden.

Omdat ik altijd het gevoel had dat er constant werk op me lag te wachten, heb ik een tweede coachingstraject timemanagement bij Het Laar gevolgd. Als eerste heb ik geleerd mijn werk te plannen en hierin prioriteiten te stellen ten aanzien van urgentie en belangrijkheid. Vervolgens ben ik hiermee in alledaagse praktijksituaties gaan oefenen. Ik ga nu slimmer om met mijn e-mail en ben assertiever geworden. Ik delegeer veel meer en ik beperk uitstelgedrag bij moeilijke/lastige opdrachten tot een minimum. Het zijn hulpmiddelen die mij hebben geleerd om goed met mijn werktijd om te gaan. 

Maar het belangrijkste leerpunt uit beide trajecten is voor mij toch geweest, dat als je bereid bent om kritisch naar je eigen doen en laten te kijken, en je bereid bent te werken aan je valkuilen en fouten, dit uiteindelijk veel positieve kwaliteiten en energie in je losmaakt.