Gastles
 

Gérard Hendriks van Het Laar verzorgde tweemaal een (identieke) gastles in Vreedenhoff, een groot verzorgingshuis in Arnhem, met als thema: ‘Eigen initiatief: weg met die eeuwige ontevredenheid’. De lessen vonden plaats in het kader van onze maandelijkse themabijeenkomsten en werden bijgewoond door in totaal 36 medewerkers van de zorgafdelingen en van de groepsprojecten.

Kenmerkend voor beide gastlessen was, naast de persoonlijke inzet en de zorgvuldigheid waarmee vooraf in goed overleg een programma werd opgesteld, bovenal de inspirerende, verfrissende en zeer professionele manier waarop het thema werd aangepakt. In een paar woorden samengevat: prikkelend, goed de vaart erin, to-the-point, praktijkgericht, geen ruimte latend voor onnodige uitweidingen en waar nodig confronterend en doorvragend op een niet-bedreigende en verhelderende manier. Kortom: vakwerk!

Door de werkvormen (afwisselend plenair en in kleinere groepen) kwam iedereen aan bod en door het werken met steekwoorden kwamen we snel tot resultaat.

In een positieve en constructieve sfeer werden mensen zich bewust van wat hen motiveert en demotiveert in het werk en bovenal groeide het besef dat je daar zelf invloed op hebt.

Zo namen een aantal personeelsleden zich voor om in het vervolg hun collega’s niet alleen eerder aan te spreken op hun gedrag, maar ook eerder complimenten te geven. Ook werd één afdeling zich er van bewust dat hun vaste tijden voor allerlei werkzaamheden niet heilig zijn en dat ze, door hiermee te schuiven, wellicht meer tijd aan de bewoners kunnen besteden, waardoor ze meer plezier in hun werk zullen hebben. Tenslotte kwamen er punten naar voren waar we als organisatie iets mee kunnen, zoals de behoefte aan een opfriscursus ‘feedback geven en ontvangen’.

Al met al een heel plezierige kennismaking met Het Laar, die bij mij en mijn collega’s een bijzonder positieve indruk heeft achtergelaten.

Pieter,

psycholoog Woon-, zorg en activiteitencentrum Vreedenhoff te Arnhem.