Teamcoaching

Op een mooie najaarsdag kwam het managementteam Milieu & Water van de Provincie Gelderland samen in het Huis ter Velde te Warnsveld.
Deze teamdag werd begeleid door Frans van Schijndel. Een paar maanden later, tijdens een lunchbijeenkomst in hartje Arnhem kijken we met Chris (afdelingshoofd), Ernst en Jan terug op deze dag.

 


Waarom wilden jullie een teamdag?

Jan: “Chris wil met de afdeling een slag maken, waarbij veel gerichter wordt gestuurd op uitvoering. We moeten meer concrete resultaten boeken en minder bezig zijn met wat we noemen ‘enthousiast nieuwe leuke dingen ontdekken’. Dat stuitte uiteraard op weerstand. Niet alleen bij de medewerkers van de afdeling, maar ook bij Ernst en mij. Door individuele gesprekken is de weerstand bij ons grotendeels voorbij, maar we moeten intensief blijven samenwerken om de slag binnen de afdeling goed te maken”. Ernst vult aan: ”Met deze dag wilden we elkaar beter kennen en beter weten wat we van elkaar kunnen verwachten. Hierdoor versterken we de onderlinge samenwerking, waardoor mogelijke strijd binnen het team wordt voorkomen”.

Jullie konden elkaar interviewen door een keuze te maken uit vragen die door Het Laar waren opgesteld. Hoe was dat?

Chris: “Het waren verrassende, zeer prikkelende vragen. Het waren vragen die je, ondanks dat je al lang met elkaar samenwerkt, niet snel stelt. Het zijn tegelijkertijd heel fundamentele vragen, waardoor je de mens achter je collega snel een stuk beter leert kennen. Het was leuk dat iedereen ook eerlijke antwoorden gaf, zonder zich te verschuilen achter clichés”.
Ernst: “Op één of andere manier bestond er die dag een heel integere sfeer, waarbij goed naar elkaar geluisterd werd. Tegelijkertijd hebben we hartelijk met elkaar gelachen”.
’s-Middags hebben we gewerkt met het model van Quinn. Hoe hebben jullie dit ervaren?
 Jan: ”Omdat we onszelf en elkaar moesten ‘scoren’ binnen dit model, was het leuk om te merken dat er binnen het team veel overeenstemming was over je huidige profiel en de ontwikkelingsrichting. Ernst: “Hierdoor kregen we ook een goede discussie over een herijking van de onderlinge taakverdeling.
Chris zal minder gaan sturen en zich langzaam meer gaan richten op strategie en innovatie. Chris: “Dat is gezien de ontwikkelingen ook noodzakelijk vanwege de toekomstige samenvoeging met de afdeling Geo”

Jullie hebben ook nog stilgestaan bij een slogan voor de toekomst? Waar zijn jullie op uit gekomen?

Chris: ”We kwamen uit op ‘Successen halen en successen vieren’. We moeten vooral kijken wat er goed gaat, terwijl we de neiging hebben te focussen op wat er (nog) fout gaat.”
Ernst: “ Het valt trouwens niet mee om uit dat oude, vertrouwde karrenspoor te blijven. We hebben er daarom een vast agendapunt er van gemaakt.” Jan: “Bovendien wijzen we onze gedeputeerde wat vaker op onze geboekte resultaten. Dat werkt motiverend voor alle partijen”.

Wat heeft de dag jullie verder nog opgeleverd?

Ernst (met een lachend gezicht): “Chris leek een hork, maar dat valt achteraf best mee”.Hij vervolgt (nu serieus): “Het voorzichtige in de onderlinge communicatie is er vanaf. In de beginperiode was er een gespannen sfeer. Die negatieve lading is verdwenen. Er is vertrouwen en we werken op een prettige manier samen”.

Hoe houd je deze positieve ontwikkeling vast?

Chris: “We verwachten de komende tijd nog veel van onze medewerkers, dus we zullen als team alert moeten blijven op een goede samenwerking. We kunnen scherp blijven door elkaar steeds aan te spreken. Wellicht gaan we op het einde van het jaar weer een teamdag organiseren om even stil te staan bij de voortgang en de toekomstige ontwikkelingen".