Op ontdekkingstocht in Grubbenvorst

 

Hans: “We hebben nu een geweldige kans om de revalidatie in onze regio een nieuwe impuls te geven.”

 

 

Zorgcentrum La Providence in Grubbenvorst ontwikkelt zich van een organisatie met een beschermde, knusse en enigszins gesloten cultuur van werken tot een transparante, flexibele en vraaggerichte organisatie. Dit onder het motto: Behoud het goede en kijk met open vizier naar de toekomst. Zo heeft het voormalige kloosterbejaardenoord in juni 2006 een revalidatieafdeling geopend waar patiënten (gasten) als in een hotel worden behandeld. Deze afdeling is dan ook gedoopt als ‘Revalidatiehotel’. Bovendien is er voor alle zusters Ursulinen met een zorgindicatie nieuwbouw gerealiseerd.

 

Directeur Hans verwoordt het veranderingsproces waarin zijn zorgcentrum zich bevindt als volgt: “We moeten het als zorgcentrum nu helemaal zelf doen; los van de orde van Ursulinen. Ik noem dat ‘de-op-eigen-benen-fase’. Dit is geen sinecure. Er verandert nogal wat voor iedere medewerker: in functies en taken, in personele verschuivingen en boventalligheid, in het realiseren dat de bomen niet meer tot in de hemel groeien.

Dit brengt voor sommigen onzekerheid, twijfel en terugverlangen naar het verleden met zich mee. Daar heb ik alle begrip voor. We moeten echter ook vooruit kijken, omdat we anders kopje onder gaan als kleine speler op de zorgmarkt. We hebben nu een geweldige kans om de revalidatie in onze regio een nieuwe impuls te geven. Bovendien werken we intensief mee aan een project om een sterke keten van zorg te creëren voor demente ouderen in de regio. Dit doen we samen met ziekenhuis Vie Curi en de Zorggroep Noord Limburg (thuiszorg).

 

 

Ik ben trots op wat mijn medewerkers van het hele zorgcentrum in de afgelopen tijd voor elkaar hebben gekregen.”

 

Het Laar ondersteunt het Limburgse zorgcentrum bij de cultuur- en structuurveranderingen. We doen dit door het geven van advies over een nieuwe organisatiestructuur, het gezamenlijk vaststellen van (kern)competenties en het scholen en coachen van het middenkader en nieuw aan te stellen zorgcoördinatoren. Centrale thema’s zijn: omgaan met verandering, oppakken van verantwoordelijkheid en ondanks een krappere beurs het met plezier blijven leveren van goede zorg aan alle gasten en bewoners.