Marike,

Afdeling P&O

 

 

Meer structuur in professionele ontwikkeling van het management

 

 

Als gerenommeerd en sterk groeiend ziekenhuis willen wij op een professionele, gestructureerde manier werken aan de ontwikkeling van onze leidinggevenden. Daarom heb ik met mijn collega Michelle dit voorjaar een plan gemaakt voor Management Development. Wij vinden het hierbij van groot belang dat deelnemers zich zélf verantwoordelijk voelen voor hun leerproces. Hierdoor zijn we verzekerd van intrinsiek gemotiveerde deelnemers die de leermogelijkheden optimaal willen benutten. Bovendien ontstaat er dan een dynamisch en inspirerend groepsproces. Verder gaan we uit van de voor leidinggevenden vastgestelde competenties en een gevarieerd scala aan leervormen, zoals opleiding, training, coaching en intervisie.

 

De Raad van Bestuur heeft het plan geaccordeerd en ondersteunt het volledig in woord en daad. Dus ook met tijd en, niet onbelangrijk, voldoende geld. We kunnen in november al van start.

De deelnemers beginnen met een nulmeting om inzichtelijk te krijgen waar verbeteringen wenselijk zijn. Deze nulmeting is een assessment (voor instroom van 4 high potentials) of een uitgebreide 360˚ feedback. Het hele MD-traject duurt ongeveer 18 maanden en bestaat uit 9 modules.

Voor twee modules, te weten Managementstijlen en Informatie & communicatie hebben we Het Laar ingeschakeld. Daarnaast zijn Gérard en Frans opgenomen in de ‘pool’ van 5 coaches die de individuele coaching gaan verzorgen.

 

Wanneer de eerste groep de opleiding met een erkend certificaat heeft afgerond, gaan we evalueren en zonodig bijstellen. Want het is ook voor ons een ontwikkelingsproces.

 

Meer weten over Sint-Maartenskliniek: klik hier