"Kwetsbaar opstellen kan je zeker helpen om je doel te bereiken"

Interview Integraal Controller Rabobank Uden en Omstreken


 

Wat was de aanleiding om een coachingstraject te starten?

In de rol van Integraal controller moet je zeer standvast en zelfbewust overkomen. Tijdens een regulier overleg met mijn manager kwamen we tot de conclusie dat ik de ervaring miste om zakelijker over te komen dan dat ik toen deed. Ik wilde bij aanvang van mijn nieuwe job mijzelf profileren om te laten zien dat ik het echt aankon. Hierdoor neem je vaak te veel werk op je schouders en stel je vaak de verkeerde prioriteiten. Om hiervan bewust te worden en vaker “nee” te zeggen was het een heel goede keuze om dit traject te volgen.

 

Waarom heb je toen voor een coachingstraject bij Het Laar gekozen?

Mijn leidinggevende had goede ervaringen met Het Laar. In het intakegesprek klikte het van beide kanten waardoor er snel een plan gemaakt werd met de door mijzelf aangeleverde verbeterpunten.

 

Wat was de aanpak en wat vond je ervan?

De aanpak was goed, omdat je eerst over jezelf vertelt waardoor de coach een beeld kan vormen en waardoor men beter kan aanvoelen waarom je situaties zo benadert.

 

Wat heb je geleerd?

Sommige verbeter- of ontwikkelpunten wist ik van mijzelf al, maar deze parkeerde ik dan ergens waar ik niet altijd met mijn gedachte kwam. Nu werden deze punten uitgelicht en op de voorgrond geplaatst. Ik wil niet zeggen dat ik er nu altijd aan denk, maar geregeld confronteer ik mijzelf met deze punten. Het reflecteren, wat ik eerst samen met de coach deed, lukt mijzelf nu al aardig.

 

Wat vond je leuk?

Het gesprek, de andere kijk op zaken en de reflectie. Het gehele proces was eigenlijk erg leerzaam.

 

Wat was moeilijk voor je?

Het moeilijkste vond ik het gedisciplineerd en op tijd schrijven van de reflectieverslagen. Nadat je zo’n intensief coachingsgesprek hebt gevoerd, moeten sommige zaken even bezinken. Dan gebeurt het snel dat je het verslag, wat je overigens voor jezelf schrijft, vergeet en pas vlak voor het volgende gesprek uitwerkt.

 

Heb je nog tips voor anderen?

Stel jezelf open voor verbeterpunten. Jezelf kwetsbaar opstellen kan je zeker helpen om je doel te bereiken. Bij dit coachingstraject is mij telkens een spiegel voorgehouden. Door dit steeds te doen word je bewust van je gedrag en je handelen. In het begin is het misschien confronterend, maar in de loop van het traject voelde het voor mijzelf zelfs prettig, omdat ik een positieve verandering in mijn benadering zag. Het coachingstraject maakt je zelfbewuster en standvastiger in werk en privé.