algemeen directeur van de Stichting Daelzicht uit Heel

 

 

Meer aandacht aan de persoon van de leider

De Limburgse WerkgeversVereniging (LWV) heeft in 2008 een korte leergang ‘Essenties van leiderschap’ georganiseerd.  Een van de bijeenkomsten was ‘Persoonlijk leiderschap, waarden en inspiratie’ en werd geleid door Frans van Schijndel van Het Laar


Wat staat je nog bij van deze bijeenkomst? 

Een ding wat me goed is bijgebleven is de uitspraak: ‘je winst zit in het voordeel van de ander’. In de toelichting van het win/win principe gaf je aan dat je altijd eerst moet denken waar de klant een voordeel bij jou kan behalen. Pas als de klant aan je kan ‘verdienen’, kun jij zelf winst gaan maken. Ook staat me nog bij dat ik wat kan doorslaan in het kritisch zijn op mezelf. Ik verbaasde me over het gemak waarmee anderen zichzelf hoge scores gaven op bepaalde leiderschapsaspecten. Daar kan ik nog wat van leven. Tč kritisch zijn op jezelf dient geen enkel doel.

En van een heel ander orde: ik herinner me ook nog de ‘pittigheid’ waarmee je de workshop inhoud gaf. 

Hoe is deze workshop tot stand gekomen? 

Er is binnen de VNO-NCW een stafgroep Levensbeschouwing en Ondernemen. Vanuit de basisgedachte ‘er is meer tussen hemel en aarde dan geld verdienen’, worden daarin allerlei activiteiten geďnitieerd. Lambert Zwiers, secretaris van het  LWV, nam het initiatief om een alternatief te bedenken op de retraites die op het thema spiritualiteit en ethiek oorspronkelijk bedacht waren. Wij wilden meer aandacht geven aan de persoon van de leider en zijn toen uitgekomen op Essenties van Leiderschap: Inspiratie, vertrouwen en integriteit

Wat wilden jullie bereiken met de leergang? 

We wilden dat de deelnemers geprikkeld werden om naar hun eigen functioneren te kijken. Zodat er ook in de dagelijkse praktijk ‘lampjes’ gaan branden. Ik bedoel daarmee dat ze bewuster stilstaan bij de keuzes die ze in hun werk en leven kunnen maken. We wilden ook dat ze na de leergang gaan denken: ‘ik wil meer van dit’. Dat ze enthousiaster worden om meer aandacht te besteden aan hun inspiratiebronnen en drijfveren. Dat is volgens mij allemaal heel aardig gelukt.  

Wat vond je van opbouw van de workshop? 

De balans tussen inleidende theorie en praktische opdrachten was goed. De videofilmpjes werkten als opwarmers en maakten reacties los. Wat mij betreft hadden we nog langer en intenser stil kunnen staan bij ieders uitkomsten van de reflectieopdracht op spiritueel leiderschap. 

Willen jullie met dit thema nog verder? 

Zeker. Thema’s als zingeving, ethiek en spiritualiteit zullen aan belang winnen. De sfeer van zweverigheid rond deze onderwerpen verdwijnt gelukkig. Deze thema’s worden voor steeds meer ondernemers een concreet en strategisch vraagstuk. Wellicht dat door de kredietcrisis ‘overleven’ weer even prioriteit krijgt, maar daarna zullen ze weer snel op de agenda terugkomen.

Word je er als leider nu beter of gelukkiger van zulke workshops? 

Zulke workshops prikkelen mij in ieder geval om weer eens goed naar mezelf te kijken. Zonder dat te organiseren kan ik volgens mij geen goede leider zijn. Of ik er nu gelukkiger van word weet ik niet direct. Natuurlijk is het zo dat ik me steeds bewuster word hoe ik het niet wil. Door goed zelfinzicht en bewustwording doe ik steeds meer dingen in lijn met mijn ‘binnenste’. Dat voelt dan heel natuurlijk en authentiek. Als je het zo bekijkt, bedenk ik me nu, word ik er zeker ook nog gelukkiger van.