Individuele Coaching
 

Hanneke: “Ik was niet gewend na te denken over mijn gedrag en het effect daarvan op andere mensen.”

Ik heb ruim twee jaar gewerkt in de functie van stafmedewerker bij het stafbureau kwaliteit en projecten van een organisatie in de ouderenzorg. Daarvoor was ik 10 jaar leidinggevende binnen deze organisatie. Omdat adviseren andere kwaliteiten vereist dan leidinggeven, ben ik in overleg met mijn leidinggevende gestart met een individueel coachingstraject. We hebben samen vastgesteld welke kwaliteiten ik door middel van coaching zou kunnen verbeteren. Als begeleider van projecten heb ik de taak om de projectgroepleden te stimuleren creatieve verbeteringen te bedenken en in te voeren. Daarnaast ondersteun ik de projectleider. Als leidinggevende in een dynamisch organisatieonderdeel was ik echter gewend om snel en zelfstandig oplossingen te bedenken en in te voeren.

Een andere opdracht van de coaching was, te onderzoeken of een staffunctie bij deze organisatie voor mij een goede functie is, of dat ik toch beter tot mijn recht zou komen als leidinggevende, misschien zelfs bij een andere werkgever.

Via het hoofd van de afdeling opleidingen van onze organisatie kwam ik terecht bij Het Laar. Na een eerste kennismakingsgesprek met mijn coach stelden we de leerdoelen en de werkwijze vast. Om de coach een goed beeld te geven van mijn voorgeschiedenis schreef ik een ‘levensverhaal’ waarin ik vertelde over mijn privé-leven, mijn opleiding en mijn loopbaan. Daarna volgde een aantal tweewekelijkse coachingsgesprekken.

Een breed scala aan onderwerpen kwam aan de orde. We bespraken de achtergrond van weerstand en hoe ik daarmee het beste kan omgaan. Ik leerde de verschillende niveau’s van gesprekken kennen en hoe ik daarmee de sfeer en het resultaat van het gesprek kan beïnvloeden. Ik leerde hoe ik mensen kan ondersteunen om hun afspraken na te komen. We spraken over het belang van een heldere opdracht: hoe krijg ik duidelijk wat er van mij wordt verwacht? Hoe kan ik het beste omgaan met opdrachtgevers en de mensen die ik adviseer? Ik leerde te luisteren zonder in de rede te vallen en werd rustiger in mijn werk. Het schrijven van reflectieverslagen was voor mij een echte eye-opener. Ik was niet gewend om na te denken over mijn gedrag en het effect daarvan op andere mensen.

De coach heeft me gevraagd op te schrijven wat ik leuk en minder leuk vind in de functie van stafmedewerker en leidinggevende. Na de bespreking hiervan kwam ik tot de conclusie dat ik het werken in een staffunctie verkies boven het leidinggeven, maar dat ik graag zou overstappen naar een andere organisatie. Ik had al enkele sollicitaties achter de rug, zonder resultaat. In de krant vond ik een vacature om mee te oefenen. De sollicitatiebrief en het curriculum vitae zijn voorzien van commentaar. Ook hebben we het sollicitatiegesprek voorbereid. Het uiteindelijke resultaat is dat ik inmiddels bij deze organisatie aan het werk ben in de functie van stafmedewerker!

Door de coaching ben ik tot de ontdekking gekomen dat de functie van stafmedewerker/adviseur een echt vak is. Door de combinatie van theorie en praktijk ben ik me zekerder gaan voelen in mijn werk.