Loopbaancoaching
 
 
 
Je bent al een hele tijd aan de slag. Op verschillende vlakken in je werk heb je je al bewezen. Toch denk je regelmatig na over hoe je nu verder wilt. Waar krijg je nu een kick van? En kun je die kicks in je huidige werk vinden? Door terug te blikken krijg je inzicht in succes, mislukkingen, verwachtingen en patronen. Vooruitkijkend ontdek je welke drempels je ziet om keuzes te maken. Coaching gesprekken na de training ondersteunen de voortgang.
 

Intro

Je bent al een hele tijd aan de slag. Op verschillende vlakken in je werk heb je je al bewezen. Toch denk je regelmatig na over hoe je nu verder wilt. Waar krijg je een kick van? Kun je die kick ook in je huidige werk vinden? Of wil je wellicht (totaal) ander werk?

Door terug te blikken krijg je inzicht in succes, mislukkingen, verwachtingen en patronen. Vooruitkijkend zie je de drempels om keuzes te maken en hoe je daarmee kunt omgaan. Follow-up coaching ondersteunt de voortgang.

Vraagstelling

Ondanks vele veranderingen en reorganisaties zijn de mensen om je heen dezelfde gebleven en is je werk niet wezenlijk anders geworden. Maar ja, je weet wat je hebt: je bent goed in je werk, je hebt privileges en op zijn minst enkele aardige collega’s. Wilde plannen heb je niet, want je hebt allerlei financiële verplichtingen. Waarom zou je eigenlijk veranderen? Er is overal wel wat aan de hand? Toch kriebelt het. ’s Morgens bij het opstaan voel je soms weerzin die tijdens vakanties weg is.

Het kan ook zijn dat je hogerop wilt of dat je een andere functie ambieert in je organisatie, maar dat je denkt of weet dat je daarvoor niet de juiste capaciteiten hebt. Misschien heb je al eens intern gesolliciteerd en is dat niets geworden. Is er nog toekomst voor jou in de organisatie? Je wilt niet langer marionet zijn van je leidinggevenden of de omstandigheden die ‘aan de touwtjes trekken’. Je krijgt het werk dat je verdient, omdat je het zelf gekozen hebt, maar je vindt dat je beter verdient. Tijd om eens stil te staan bij je loopbaan.

Resultaat

Na het traject ‘Loopbaancoaching’ heb je helder wat je belangrijk en uitdagend vindt in je leven en in je werk. Je weet wat je in ieder geval ‘nooit meer wilt’ en je kent je kwaliteiten en valkuilen. Je hebt een helder beeld van je loopbaanwensen en je weet wat nodig is die wensen te realiseren. Je hebt je netwerk in kaart gebracht om zicht te krijgen op mensen en organisaties die je verder kunnen helpen. Ook heb je een plan van aanpak gemaakt en je hebt reeds een aantal stappen gezet om je wensen werkelijkheid te laten worden. Je weet welke drempels je nog moet nemen, je kent de consequenties van je keuzes en je voelt je sterk om keuzes te maken.

Deze ‘grote beurt’ geeft je voor langere tijd energie en is richtinggevend, omdat je zelfvertrouwen is toegenomen en je weet wat je wilt.

Ook je werkgever kan tevreden zijn: hij heeft een medewerker met nieuw elan terug of hij is een door hem moeilijk te motiveren medewerker kwijt.
 
Inhoud

Het traject ‘Loopbaancoaching’ bestaat uit een intake, individuele coachingsgesprekken en een follow-up. Het traject begint met een uitgebreid intakegesprek waarbij we ons aanbod afstemmen op de vragen van de deelnemer. De intake wordt afgerond met een ‘contract’ waarin wederzijdse verwachtingen duidelijk worden en waarin is beschreven wat ieders inzet is.

We vragen de deelnemer een levens(werk)verhaal te schrijven over wat de belangrijke gebeurtenissen en mijlpalen in leven en werk zijn. Tevens vragen we welke gevolgen deze gebeurtenissen hebben (gehad).

Na de intake en het schrijven van het levens(werk)verhaal volgen coachingsgesprekken, waarin de volgende onderdelen aan bod komen:

 

 • Het levens(werk)verhaal.
 • Waar ben je gelukkig mee?
  Welke ‘littekens’ zijn (nog) aanwezig?
 • Benoemen van eigen waarden en normen in werk en leven.
  Lukt het je te leven naar die waarden en normen?
 • Het concreet maken en verbeelden van dromen in werk en leven.
  Durf je te dromen?
 • Leren stellen van doelen.
  Wat is het geheim van concrete doelen?
 • Het verschil ervaren tussen willen en doen:
  drempels onder ogen zien. Gaat het om drempels in je hoofd of op je weg?
 • Leren netwerken in kaart te brengen.
  Wie kunnen je helpen je drempels te slechten en je doelen te halen?
 • Niets voor niets.
  Wat betekent ‘volharden’ in je werk en leven?
 • Ontvangen en waarderen.
  Kun je genieten van succes en kun je waardering geven aan anderen?


De deelnemer schrijft na elk gesprek een reflectieverslag. Behalve dat worden doelen gesteld voor de langere termijn, wordt een plan van aanpak opgesteld en is er veel aandacht voor het ambitieniveau en de wil om te veranderen.

Na drie maanden is follow-up coaching gepland. Dan worden resultaten getoetst en worden doelen aangescherpt of bijgesteld. Op verzoek kan na het traject extra coaching worden ingezet.

Het traject kan ook in groepsverband worden gevolgd.

Voor wie?

Het traject ‘Loopbaancoaching’ is bestemd voor mensen die hun huidige functie anders willen invullen. Tevens is het traject geschikt voor hen die van baan willen veranderen, maar nog niet voldoende inzicht hebben in de eigen wensen en mogelijkheden en de consequenties van te maken keuzes. Het traject is met name bedoeld voor mensen die al een aantal jaren werkervaring hebben.
 
Drs. Gérard H.M. Hendriks
 

 

Een pagina terug.

 

 

Kosten traject: klik door naar tarieven.

 

 

Meer info: mail naar Het Laar.