Motivatiemanagement
 
 

Lijkt motiveren vooral op trekken en sleuren? Waarom zijn mijn medewerkers zo moeilijk in beweging te krijgen? Wat motiveert mijn medewerkers nu eigenlijk? Beloning en zekerheid of uitdaging en afwisseling? Je leert door coaching en training inzicht te krijgen in de drijfveren van je team. Ook ontdek je je eigen impliciete veronderstellingen. Het vraagt vervolgens lef om gebaande paden te verlaten. Na dit traject weet je precies wat effectief motiveren is en kun je er naar handelen. Coaching-on-the-job vergroot het succes van de implementatie. 

                                      

Vraagstelling

Je functioneert als manager prima. Je kent de organisatie goed, want je werkt er al enige jaren. Ook is je duidelijk wat klanten willen en wat zij van de organisatie verwachten. Structuren en processen kunnen natuurlijk altijd beter, maar ze zijn helder en functioneren in het algemeen goed. Echter, de houding en motivatie van je medewerkers irriteren je regelmatig. Je moet steeds meer uit de kast halen om medewerkers enthousiast te krijgen en te houden. Ondanks de prima arbeidsvoorwaarden en de extraatjes, moet je ze op de huid blijven zitten om de discipline erin te houden. Naast de ergernis die dit je oplevert, kost het ook nog veel energie. Je realiseert je tegelijkertijd dat de inzet en motivatie van je medewerkers sterk bepalend zijn voor het resultaat van de organisatie. Hoe houd je nu de motivatie van je medewerkers structureel voldoende op niveau zonder dat het onevenredig veel energie en/of geld kost? Je hebt al van alles geprobeerd, maar echt langdurig resultaat levert dat niet op.

Resultaat

Na het traject ĎMotivatiemanagementí weet je wat de meest effectieve aanpak is om je mensen te motiveren. Ook heb je inzicht gekregen in het feit waarom veel motivatietechnieken niet, of maar tijdelijk werken. Je weet welke uitgangspunten van cruciaal belang zijn voor effectief motiveren. Deze zijn niet gebaseerd op gecompliceerde motivatietheorieŽn met ingewikkelde motivatietypologieŽn en strategieŽn. Inzichtelijke en eenvoudige basisprincipes geven een duidelijke richtlijn voor je managementbeleid. Deze kunnen worden vertaald in een concrete aanpak in je dagelijkse praktijk. Je ontdekt dat je eigen mensbeeld en managementstijl in belangrijke mate medebepalend zijn voor het effectief motiveren. Dit inzicht vraagt om zelfreflectie. Er vervolgens naar handelen vraagt eigenzinnigheid en moed. Zonodig aangevuld met enkele praktische communicatie- en managementvaardigheden ben je optimaal toegerust om een geÔnspireerd team te gaan leiden.

Inhoud

ĎMotivatiemanagementí is een kernachtig, indringend en praktijkgericht traject gebaseerd op een heldere, mensgerichte visie. Het traject bestaat uit een intake, twee workshops (een workshop van acht dagdelen en workshop van twee dagdelen) en een individuele follow-up.

Het traject start met een uitgebreid intakegesprek, waarbij we inschatten of ons aanbod past of dat het passend te maken is bij de vragen en verwachtingen van de deelnemer. Deze fase wordt afgerond met een Ďcontractí, waarin wederzijdse verwachtingen duidelijk worden en waarin is beschreven wat ieders inzet is.

Als basis voor het traject wordt het principe van het ervaringsgericht leren toegepast, waarbij via ervaring en reflectie de theorie doorleefd en herkend wordt. Dit vormt een prima basis voor experimentele praktijkoplossingen die vervolgens de ervaring opleveren om de wijze van motiveren bij te kunnen sturen.

In het traject wordt een gevarieerd scala aan intensieve werkvormen ingezet. Het traject heeft hierdoor meer impact en het geeft meer inspiratie. In voorbereiding op de eerste workshop vragen wij elke deelnemer zijn ervaringen (positieve en negatieve) op het gebied van het motiveren te beschrijven. Wat is tot op heden gedaan om de motivatie te vergroten? Waarom is het zo aangepakt en wat waren de resultaten?

In de eerste workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:

 
 • Uitwisselen van ervaringen op gebied van motivatie.
 • Intensieve analyse van besproken motivatiebeleid.
 • MotivatietheorieŽn (waaronder beloningssystemen) en casestudies uit de praktijk.
 • Wisselwerking organisatiestructuren en motivatie (centraal versus decentraal, zelfsturende teams, etc.)
 • Motivatieoefeningen (waaronder oefeningen met zelfmotivatie).
 • Zicht krijgen op gewenste, aanwezige en nog te ontwikkelen motivatiecompetenties.
 • Aanleren van managementvaardigheden in samenhang met motivatie.
 • Benoemen van en werken volgens eigen waarden en normen.
 • Leren werken met kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen.
 • Hoe om te gaan met (irreŽle of ingebeelde) eisen en verwachtingen?
 • Praktische communicatie- en managementtheorieŽn.

Aan het einde van de workshop worden doelstellingen geherformuleerd en worden concrete plannen gemaakt om het geleerde in de praktijk te brengen. De deelnemer maakt een reflectieverslag van de voortgang. Dit wordt in de volgende workshop doorgenomen.

Na een maand volgt de tweede workshop. Resultaten worden aan de hand van de reflectieverslagen getoetst en doelen worden aangescherpt of bijgesteld. Samen met de deelnemers wordt een keuze gemaakt uit verschillende motivatiethemaís. Op verzoek wordt extra coaching ingezet.

Trainers met ruime ervaring in management en motivatiebeleid herkennen veel situaties uit de dagelijkse praktijk en onderkennen de hardnekkigheid van bepaalde problemen.

Voor wie? 

Het traject ĎMotivatiemanagementí is bestemd voor leidinggevenden zoals lijnmanagers en projectmanagers, die zich verantwoordelijk voelen voor de motivatie van hun medewerkers. Ook ondersteunende functionarissen als kwaliteitsmanagers en personeelsmanagers hebben veel baat bij dit traject.

 

coaches:

Frans H.J.van Schijndel MMO

Drs. Gťrard Hendriks

 

kosten traject: klik door naar tarieven.

 

Meer info: mail naar Het Laar.

       

terug naar vorige pagina.