Themadag voor team van Nieuw Baalderborg


Het Laar heeft een themadag voor medewerkers van het team ‘De Spindel’ van Nieuw Baalderborg voorbereid en begeleid. Nieuw Baalderborg is een instelling voor verstandelijk gehandicapten in Hardenberg. De Spindel is een activiteitencentrum voor cliënten die intensieve zorg en begeleiding nodig hebben. Het team bestaat uit 20 medewerksters. Afdelingshoofd Harold blikt terug op een leuke, leerzame en actieve dag.

Hoe is het programma tot stand gekomen?


“Ik ben samen met teamleider Jeanette van den Berg naar Het Laar in Cuijk gegaan. Daar hebben we gesproken over de voorgeschiedenis van het team en de doelstellingen voor de themadag. Vijf jaar geleden kon het team van De Spindel nog gekarakteriseerd worden als ‘weinig kritisch’ en ‘lief voor elkaar’. Hierdoor werden kwesties vaak niet uitgesproken en met de mantel der liefde bedekt. We zijn toen begonnen met een vorm van intervisie (incidentmethode) om te leren praten over wat je leuk en lastig vindt in je werk. Tijdens twee teambuildingsdagen, vier jaar geleden in een boerderij in Sneek, hebben we gewerkt met de teamrollen van Belbin en het kernkwadrant van Ofman. Hier hebben de medewerkers geleerd elkaar feedback te geven in de vorm van het benoemen van een goede eigenschap en een ‘gratis advies’.

We willen met het team een volgende slag maken in de samenwerking, door medewerkers te leren elkaar te coachen, zodat het probleemoplossend vermogen van het team wordt vergroot. De teamdag moet stof tot nadenken geven, het mag redelijk confronterend zijn, het moet energie vrijmaken en de medewerkers moeten er mee aan de slag kunnen.”

Hoe zag de teamdag eruit?


“Eerst heb ik samen met de trainer van Het Laar op anekdotische wijze het verschil laten zien tussen coachen (actief luisteren met de handen op de rug) en overnemen (trekken, sleuren en zweten). Toen we uitgelachen waren kon niemand meer om het verschil tussen beide wijzen van ‘helpen’ heen. De trainer heeft de voordelen en valkuilen van collegiale coaching nog eens op een rij gezet. Daarna zijn we de rest van de ochtend in kleinere groepen gaan oefenen met de twee hoofdinstrumenten die een coach tot haar beschikking heeft: actief luisteren en helpen met de handen op de rug: alles mag, behalve het voorkauwen van oplossingen. Dat was voor iedereen nog een hele opgave!

Aan het eind van de ochtend heeft de trainer aan iedere medewerkster gevraagd een ontwikkeldoel voor zichzelf op te stellen. Door deze doelen hardop uit te spreken onder collega’s worden ze minder vrijblijvend. De trainer liet niet na om hier en daar empathisch, maar stevig door te vragen op motivatie en praktische toepasbaarheid.

’s Middags hebben we een buitenactiviteit gedaan: in het kader van teambuilding zijn we in twee groepen gaan wandelen met behulp van GPS, waarbij we samenwerkingsopdrachten hebben uitgevoerd.”

Wat waren de reacties van de deelnemers?


“Bij de evaluatie waren de deelnemers zeer enthousiast. Het programma vond men goed gekozen en sloot aan bij de verwachtingen. Een paar medewerkers kenden de stof over coaching al, maar vonden de opfrissing zinvol. Met name de wijze waarop de trainer de praktijktheorie wist te presenteren werd als positief en inspirerend ervaren. Iedereen voelde voldoende ruimte om zichzelf te kunnen zijn. Men had het gevoel in relatief korte tijd veel gedaan te hebben. Men praat nog altijd met elkaar over de gemaakte beloftes bij de persoonlijke doelstelling en het nakomen daarvan.”