Boekbespreking door Gťrard Hendriks

Oplossingsgericht coachen - Insoo Kim Berg en Peter Szabů

                 

Insoo Kim Berg is een van de oprichters van de kortdurende oplossingsgerichte benadering. Daarnaast was zij directeur van het Brief Family Therapy Center in Milwaukee (VS). Ze is in januari 2007 overleden.

Peter Szabů is oprichter en directeur van het Weiterbildungsforum Basel, een opleidingsinstituut voor coaching in Zwitserland. Daarnaast doceert hij aan verschillende Europese universiteiten.

Meer informatie over Oplossingsgericht (net)werken in Nederland: www.solution-focused.nl

Voor wie

Het boek is geschreven voor coaches die hun cliŽnten ťcht willen helpen, omdat niet het probleem, maar de oplossing als vertrekpunt wordt genomen: minder sessies met meer resultaat.

Samenvatting

De auteurs beginnen hun boek met een korte introductie over de grondbeginselen van oplossingsgericht werken. Daarna besteden ze veel aandacht aan het eerste gesprek, omdat dat tevens het laatste contact kan zijn (vanwege het succesÖ). Tot slot bespreken Berg en Szabů een aantal moeilijke situaties die in een coachingspraktijk voorkomen. Denk aan cliŽnten die niet vrijwillig naar een coach gaan of cliŽnten die een zware crisis doormaken of geen vooruitgang boeken. De appendix bestaat uit coachingsoefeningen en geheugensteuntjes.

Bij oplossingsgericht coachen is de situatie zoals de cliŽnt die zich wenst het uitgangspunt. De cliŽnt wordt geholpen om de gewenste toekomst in detail te beschrijven. Er wordt gezocht naar kleine, haalbare stappen en naar oplossingen die de cliŽnt zelf al in huis heeft, maar misschien nog te weinig heeft toegepast. Als de cliŽnt successen boekt, draagt dat bij aan het besef dat hij invloed heeft om zijn eigen leven vorm te geven. De cliŽnt zit vanaf het begin Ďaan het stuurí. Om dit te bereiken werkt de oplossingsgerichte coach met vragen die de kracht van mensen naar boven halen. Kernvragen die in het boek steeds terugkomen zijn:

1.     

Wat wilt u concreet bereiken?

2.     

Hoe weet u dat uw situatie zodanig is verbeterd dat u mijn begeleiding niet    langer nodig hebt?
3.   Hoe gaat u tot nu toe om met problemen? Wat werkt daarbij het beste?
4.    Wat is er beter gegaan sinds de vorige bijeenkomst?

Door het boek heen zijn de volgende cruciale vaardigheden te lezen die een oplossingsgerichte coach inzet:

       

Wacht op het antwoord van de cliŽnt; laat stiltes vallen die tot reflectie aanzetten.

       

Geef als coach geen adviezen of suggesties, tenzij de cliŽnt er om vraagt.

       

Bedenk met de cliŽnt oefeningen om mee te experimenteren.

       

Heeft iets effect? Doe het dan vaker!

       

Blijf nieuwsgierig en geef veelvuldig complimenten.

Wel of geen toverboek

Ik word altijd nieuwsgierig ťn achterdochtig tegelijkertijd wanneer ik ronkende aanbevelingen lees op de diverse flappen van een boek. Ook nu weer: Berg en Szabů hebben het toverboek voor coaches geschreven. Zij hebben een fenomenale bijdrage geleverd aan de kennis en knowhow op het gebied van coaching. Helaas wordt mijn achterdocht doorgaans meer bevredigd dan mijn nieuwsgierigheid. Ook nu weer, want ĎOplossingsgericht coachení is beslist geen toverboek, ook al staan er een aantal aardige recepten in die een coach kunnen ondersteunen om samen met een cliŽnt succes te boeken. De auteurs geven echter geen onderbouwing waarom deze aanpak snel(ler) succes zou hebben. Het is meer een geloof in deze wijze van werken dan dat er bewijs voorhanden is. In die zin zou je het tůch een toverboek kunnen noemen. De spreuken schijnen te werken, maar je weet niet hoe dat komt. Waarom is er door de beide auteurs, verbonden aan universiteiten in de VS en Zwitserland, geen onderzoek gedaan naar de werkzame bestanddelen uit het toverboek, zodat niet alleen tovenaars en heksen succes kunnen boeken?

Wat me bevalt aan het boek is dat de auteurs uitgaan van de kracht van elke cliŽnt, door bewust geen adviezen te geven, te vragen naar concrete doelen van de cliŽnt en niet te gaan graven in iemands verleden en achterliggende oorzaken.

Waar ik me steeds vaker aan erger in dit soort boeken zijn de zogenaamde oneliners en tips voor de coach waarmee elk hoofdstuk wordt vervuild. Een paar voorbeelden:

       

Vraag als coach toestemming om te doen wat we toch al gaan doen. Het maakt veel uit hoe we het doen.

       

Wat zouden uw collegaís anders doen om u te laten weten dat zij begrijpen dat u vastbesloten bent het project op tijd af te krijgen?

Na zoín fenomenale toverformule zou ik als cliŽnt ook een paar minuten met open mond zitten. Zouden dergelijke tips nu werkelijk bijdragen aan een effectieve sessie?

Boek bestellen?

Rating:

ISBN 90 5871 356 3 (2006), aantal paginaís 152, prijs Ä 22,50