Boekbespreking door Frans van Schijndel

Plezier & prestatie - Jeroen Geelhoed, Hans van der Loo, Salem Samhoud

Jeroen Geelhoed, Hans van der Loo en Salem Samhoud maken onderdeel uit van het organisatie adviesbureau ‘&Samhoud’ te Utrecht. 

Voor wie?

Het boek is interessant voor alle leidinggevenden en HRM-medewerkers.

Samenvatting

In de inleiding van het boek wordt schematisch weergegeven wat de relatie is met andere boeken op dit gebied (leuk idee!).Het boek is bestaat verder uit 3 delen. In het eerste deel wordt uitgelegd waarom het juist in deze tijd zo belangrijk is dat medewerkers plezier in hun werk hebben. Er wordt vooral aangetoond dat plezier en presteren elkaar niet uitsluiten maar juist enorm kunnen stimuleren. Tevreden medewerkers leiden tot tevreden klanten, wat weer goede financiële resultaten oplevert.

In het tweede deel worden de belangrijkste plezierpijlers (beloning, succes vieren, uitdagingen, werkomgeving, vrijheid, balans, openheid, waardering) onder de aandacht gebracht. Deze worden vervolgens gerelateerd aan de verschillende ‘spelers’ in organisaties, zoals leidinggevende, stafafdelingen, klanten, etc.. In een 5B-procesmodel (betekenisgeving, besturing, beleving, bekrachtiging, beoordeling) wordt aangegeven welke stappen invulling moeten krijgen voor een succesvolle implementatie van pleziermanagement. Per element van het 5B-model passeren kort de instrumenten de revue die in de praktijk kunnen worden ingezet.

In het laatste deel worden de vereiste eigenschappen van de pleziermanager in kaart gebracht. De pleziermanager is hard op resultaat en heeft een hart voor mensen. Hij kan goed verbindingen leggen en is niet op zichzelf gericht, maar dienstbaar naar zijn medewerkers. Het boek sluit af met een succesverhaal over de implementatie van pleziermanagement bij een Rabobank vestiging. De epiloog is een leuke, commerciële manier om lezers naar hun website te lokken.

Conclusie

Er is best kritiek op dit boek te leveren. Zo worden de modellen en instrumenten eerder aangestipt dan diepgaand uitgewerkt. En er zijn nog een heleboel andere modellen en instrumenten te bedenken die ook zeer goed een bijdrage aan een implementatie zouden kunnen leveren. Ook geeft het boek weinig ondersteuning in de praktische implementatie. Welke weerstanden en valkuilen kan ik verwachten? Hoe hiermee om te gaan? Zoals ze zelf ook schrijven, hebben ze inderdaad heel weinig nieuws te melden.

Toch verdient het boek een plek op de boekenplank van de manager. En wel omdat de belangrijkste gedachte van het boek (plezier en prestatie versterken elkaar) bijzonder waardevol is.  Voor veel (calvinistische) leidinggevenden is dat toch moeilijk te vatten. Plezier betekent voor hen toch lol, feesten en gebrek aan discipline. In deze tijden van laagconjunctuur krijg je dan al snel doorgeslagen tegenreacties. Zo kreeg onlangs het nieuwe boek van de jonge Duitse Judith Mair getiteld “Het is mooi geweest, Het kantoor is geen pretpark’ ruime aandacht in de NRC. Dat plezier en prestatie goed samengaan lijkt dan een te genuanceerde gedachte.

De praktijkcases die verteld worden, maken het boek interessanter en leesbaarder, maar zijn natuurlijk succesverhalen. Helaas lees je niets over mislukkingen, terwijl die juist zo leerzaam zijn.

De gedachtegang achter plezier & prestatie krijgt in de dagelijkse praktijk maar weinig invulling. En dat is heel jammer.  Dit boek helpt leidinggevenden in te zien dat op de juiste manier aandacht hebben voor het plezier dat medewerkers aan hun werk beleven niet ‘soft’ is, maar heel resultaatgericht kan zijn.

Rating:

ISBN 90-5261-455-5, 2003, aantal pag.:158. prijs: €24,95