Trajecten bij het RMB

 

Het Laar werkt vanaf begin 2004 in diverse trajecten samen met het Regionaal Milieubedrijf (RMB). Het RMB ondersteunt gemeenten bij het voorbereiden en uitvoeren van hun milieubeleid. Het belangrijkste werkgebied wordt gevormd door de gemeenten in de regio Noordoost-Brabant. Door de krachten te bundelen draagt het RMB samen met de gemeenten bij aan een duurzame ontwikkeling van de regio. Het RMB is opgericht op 1 april 1998. In totaal werken er op dit moment ongeveer 80 mensen bij het RMB.

 

 

 

 

Naast het hebben van een gemeenschappelijk doel dat wordt gerealiseerd door het gezamenlijk werken aan de strategiebepaling en afdelingsplannen is het ook van belang een gemeenschappelijke manier van aansturen van medewerkers te ontwikkelen. In dat kader is door Het Laar voor alle leidinggevenden van het RMB onlangs een tweedaagse training ‘Coachend Leidinggeven’ verzorgd.

 

Een coachende manier van leidinggeven is een moderne managementstijl die past in een omgeving waarbij professionals werken in een resultaatgerichte organisatie met complexe vraagstukken. Met deze stijl van leidinggeven worden verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd. Het coachen bevordert het leren en de taakvolwassenheid van medewerkers en is nadrukkelijk gericht op het behalen van afgesproken werkresultaten. Belangrijk hierbij is dat coachen een basishouding wordt en dus geen lapmiddeltje is.

Een individueel intakegesprek ging vooraf aan de training waardoor optimaal gestart kon worden met juiste verwachtingen en duidelijke leerdoelen. In de training is veel aandacht en tijd ingeruimd voor oefeningen met verschillende (praktijk)situaties.

 

Om het personeelsbeleid verder te professionaliseren, is onlangs in samenwerking met Het Laar een project opgestart om competentiemanagement te implementeren. Hierbij worden leidinggevenden en medewerkers met diverse workshops en individuele coaching wegwijs gemaakt in het werken met competenties. Vooral de motiverende en inspirerende aspecten van competentiemanagement zullen hierbij aan de orde komen.

 

terug naar Coachend leidinggeven