Tarieven 2013

Coaching & begeleiding:

Coaching vindt plaats op ons kantoor te Nijmegen waar ruime  kamer ter beschikking staat. Voor coaching hanteert Het Laar een uurtarief van € 140,=. Dit tarief is ook van toepassing voor het begeleiden van intervisiebijeenkomsten.

Coaching-on-the-job:

In bepaalde situaties is coaching-on-the-job een werkwijze die een sterk toegevoegde waarde heeft. Hierbij is de coach aanwezig op de werkplek en observeert de coachee bijvoorbeeld tijdens een werkoverleg, tweegesprek of presentatie. Na afloop wordt door de coach direct uitgebreide feedback gegeven. Voor coaching-on-the-job is meestal 3 uur nodig (inclusief reistijd en voor- en nabespreking). Aan reiskosten wordt € 0,38 excl. 21% BTW per verreden kilometer gerekend.

Trajecten:

Voorafgaand aan een traject vindt een intakegesprek plaats. Wanneer een van de partijen besluit om niet verder te gaan, zijn aan het intakegesprek géén kosten verbonden.
In de andere gevallen wordt het intakegesprek als het eerste gesprek aangemerkt.
Op basis van het intakegesprek wordt een trajectvoorstel gedaan. Hierin is een korte situatieschets opgenomen en wordt de werkwijze uitgelegd en het aantal benodigde gesprekken. Ieder gesprek duurt 1,5 uur. Het aantal gesprekken is afhankelijk van de vraagstelling, maar varieert meestal tussen de 8 en 12 gesprekken. In sommige gevallen worden hier 1 of 2 coaching-on-the-job sessies aan toegevoegd.
Hiermee variëren de kosten voor een traject tussen € 1.650,= en € 3.000,=.

Training & hei- en teamdagen:

Op basis van een intakegesprek wordt een aanbieding gemaakt met een programma. Voor deze intake worden géén kosten in rekening gebracht. In de aanbieding wordt toegelicht hoeveel dagdelen benodigd zijn voor de uitvoering van het programma en hoeveel dagdelen de voorbereiding en follow-up activiteiten in beslag nemen.
Het Laar hanteert een dagdeeltarief van € 650,=.

Voor scholing is geen BTW verschuldigd, op coaching wordt het BTW-tarief van 21% gehanteerd.

Het inschrijfnummer van Het Laar bij de Kamer van Koophandel is 17242122.

 

Klik hier voor onze algemene voorwaarden (PDF)