Boekbespreking door Frans van Schijndel

The Resiliency Advantage - Al Siebert

2005 Al Siebert; www.resiliencycenter.com

Winner of the Independent Publisher's 2006 Best Self-Help Book Award!

Voor wie

Voor iedereen die zich wil voorbereiden op moeilijke tijden.

Samenvatting

Veerkracht kun je ontwikkelen. En echt leren doe je niet door er over te lezen, maar door er mee aan de slag te gaan. Je overtuigingen bepalen in sterke mate je mogelijkheid om veerkracht op te bouwen. Zo is er de overtuiging dat je er voor kunt kiezen om van een tegenslag te leren en er het beste van te maken. Ook het besef dat openstaan voor zelfreflectie en werken aan een groter zelfbewustzijn, je kansen op een grotere veerkracht aanmerkelijk verbeteren.

De basis van veerkracht ligt bij het ‘gezond’ omgaan met gevoelens. Het herkennen en verwoorden van je gevoelens is een eerste vereiste. Verval vervolgens niet in apathie, geef niemand de schuld, maar besluit tot actie over te gaan. Vraag daarbij zo nodig om hulp en blijf een gezonde levensstijl hanteren. Vervolgens zijn vaardigheden om problemen op te lossen van belang. Analyseren en structuren zijn daarbij noodzakelijk. Voor veel problemen is een creatieve aanpak nodig, waarbij rust en afstand belangrijk worden. Net als het niet-oordelen en het open en speels benaderen van het probleem. Basis voor je veerkracht vormen ook zelfbeeld en zelfvertrouwen. Jezelf accepteren, (realistische)doelen stellen en complimenteren bij realisatie dragen bij aan een positief zelfbeeld. Belangrijke elementen voor veerkracht vormen nieuwsgierigheid en de drang om te leren. Het besef dat je vooral kunt leren als je fouten maakt helpt je om actief te blijven. Hoop en geloof in een positieve afloop, zonder naïef of ontkennend te zijn, helpen je om acties effectief te maken. Empathie tonen door goed te luisteren en terughoudend zijn in je oordelen verhogen je kans van slagen. De ultieme veerkracht is serendipiteit: een echte ontwrichtende tegenslag omzetten in geluk. Daarvoor moet je actief op zoek naar het voordeel van de nare gebeurtenis, maar dat vereist veel mentale en emotionele kracht.

 

Veerkracht vraagt erg veel…

Al Siebert zet dit alles in zijn boek goed voor je op een rij. Mijn conclusie is dat er geen snelle ‘truc’ is om grote veerkracht te ontwikkelen. Het is al een behoorlijke klus om een groot zelfbewustzijn te ontwikkelen en daarmee jezelf onafhankelijk te maken van je omgeving en een realistisch zelfbeeld en veel zelfvertrouwen te krijgen. Goed naar jezelf durven kijken en daarover open communiceren is voor velen van ons niet gemakkelijk. Hoe het kan lukken om bovendien overwegend positief en optimistisch te blijven in tijden van grote tegenslagen wordt door Siebert niet goed toegelicht. Laat staan hoe het je lukt om serendipiteit te ontwikkelen. Maar waarschijnlijk kom je dan uit bij liefhebbende ouders, een goede opvoeding en een inspirerende en uitdagende jeugd. Of toch vooral het genetische karakter dat je van je ouders hebt meegekregen?

Mijn conclusie na het lezen van dit boek is dat je NU moet beginnen om je veerkracht te vergroten. Er is namelijk nogal veel en intensief (zelf)ontwikkelingswerk te doen. Dat is een interessante en uitdagende levensopdracht. Als je tenminste durft…

 

De schrijver

De in 2009 overleden Al Siebert was 30 jaar docent management psychologie aan de Portland State Universiteit. Daarvoor was hij een paratrooper en actief bij het begeleiden van Vietnam veteranen.

 

Rating:

ISBN 9781576753293, 2005, aantal pag.: 300. Paperback, Engelstalig. Prijs € 17,99